NL | EN

Smart Energy & Built Environment


EPISCOPE

Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation ofRefurbishment Processes in European Housing Stocks

EPISCOPE LOGO

EPISCOPE is het vervolgproject op TABULA waarin VITO met 16 andere Europese partners verder bouwt aan een Europees model van de gebouwenstock. EPISCOPE focust op het monitoren van vooruitgang van de energieprestatie van de bestaande gebouwenstock: Hoe kunnen we de verbetering van de energieprestatie van de stock monitoren door het traceren van renovatiemaatregelen die plaatsvinden op het terrein?

VITO werkt in dit kader voor Sint-Amandsberg, Gent, een pilootproject uit in samenwerking met de stad Gent en Universiteit Gent. Daarnaast wordt de bestaande gebouwendatabase (TABULA) geactualiseerd met de meest recente categorie van woningen (na 2006) en zal VITO de impact doorrekenen van een bijna-energieneutraal (BEN) renovatiescenario op de in TABULA uitgewerkte woningtypes.

Project Outcomes

De nationale typologie brochure voor België, ontwikkeld tijdens TABULA, werd verder uitgebreid tijdens EPISCOPE.
Deze is beschikbaar op episcope.eu/building-typology/country/be/

Opdrachtgever & projectpartners

Opdrachtgever

EU LOGO

Projectpartners

Partners

Project Website

www.episcope.eu

Looptijd

April 2013 – Maart 2016


Voor referenties, contractvoorwaarden en bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met:

Marlies Van Holm
Tel: +32 14 33 59 97
marlies.vanholm@vito.be

VITO N.V.
Boeretang 200-2400 MOL – BELGIE
www.vito.be
RPR 0244.195.916